Premiering

Premieseremoni på idrettsanlegget kl.14.30,-.

Damer og herrar:

1.plass kr.5000,-.

2.plass kr.2000,-.

3.plass kr.1000,-.

Pokal til 1 – 3.plass alle klasser.

Løyperekord kr.10.000,-.

Trekkingspremiar på startnummer.