Generell info

Skuggenatten Opp/ Skuggenatten 12 timars 5.juni 2021 blir desverre AVLYST på grunn av pandemisituasjonen. Det er god plass i Skuggeheia, men vi ser at det kan vere vanskeleg å handtere smittereglar i målområdet. Å invitere folk frå område med mykje smitte vil ikkje vere god pandemi-handtering.
Dei som er påmeldt vil få refundert startavgifta med eit fråtrekk på kr 15, – +moms.

Treungen IL arrangerer den 11.utgåva av motbakkeløpet og trimarrangementet «Skuggenatten Opp», 5.juni 2021.

Treungen (247 moh) er sentrum i Nissedal kommune, som ligg i Vest-Telemark. Skuggenatten (706 moh) er ein lett synleg topp frå sentrum, og er eit svært populært toppturmål.

Skuggenatten Opp vart fyrste gong arrangert i 2010 og seist i 2019. I denne perioden hadde arrangementet sterk vekst i talet på deltakarar, og har med tida vorte eit kjend motbakkeløp på nasjonalt nivå, med NM i 2015 og 2018.

Tomas Bereket (Tjalve IL), har løyperekorden for menn på 22.18 min, og Heidi Weng (BUL) for damer med tida 26.36 min. Løpet har start på idrettsanlegget ca.1km sør for sentrum langs Rv 41. Innkjørsle og parkering er skilta. Parkeringsavgift kr.50,-.

I startområdet er det tilgang på garderobar, dusj og toalett, i tillegg til sal av mat og drikke.

Nissedal kommune er ein viktig støttespelar, saman med ulike aktørar frå lokalt og regionalt næringsliv. Sparebanken Sør er hovudsponsor.

Personell frå Nissedal Røde Kors er utplassert på ulike punkt i løypa og i målområdet. Arrangementlege vil vere i målområdet på toppen.

Visjon.

Arrangementet har ein klar folkehelseprofil. Meistring, fellesskap,trivsel og glede gjennom «blodslit» og/eller gode naturopplevingar, er sentrale verdiar arrangementet er tufta på. Arrangementet søkjer å ivareta breidda, og femner alle; eliteløparen, semi-proffen, mosjonisten, turgåaren, livsnytaren, familiar og born.

Overnattingsfasilitetar i nærområdet:

   – Saga Camping (500 m til start)

   – Treungen hytteutleige ( 500 m til start)

   – Nisser hyttegrend og Camping (10 km til start)

   – Sandnesodden Camping (13 km til start)

   – Tjørull Camping (10 km til start)

Korona-situasjonen.

Dersom covid-19 situasjonen krevjar justeringar av arrangementet, vil det verta gitt fortløpande info om dette både her og på FB.

Skulle arrangementet verta avlyst pga. covid-19, vil påmelde få refundert startavgift, med et fråtrekk på kr. 15,- +MVA.

Skuggenatten Ultra.

I år vert også «Skuggenatten Ultra  12-timars» arrangert samstundes med start kl.08.00. Tak omsyn og hald høgre ved passeringar i smale område.